ທົ່ງໄຫຫີນ

ຫີນກ້ອນນີ້ມີຂະຫນາດຕັ້ງແຕ່ຫີນຂະຫນາດກາງຫາຫີນຂະຫນາດໃຫຍ່, ມີຮູບໂລທີ່ມີນໍ້າຫນັກຈາກ 40-50 ກິໂລກຣາມເຖິງ 15 ໂຕນ, ຂຸດຄົ້ນໂດຍນັກບູຮານຄະດີລາວແລະຍີ່ປຸ່ນທີ່ມີອາຍຸຫຼາຍກວ່າ 2,500-3,000 ປີ. ເປັນອີກບ່ອນຫນຶ່ງທີ່ຈະໄປທ່ຽວລາວທີ່ບໍ່ຄວນພາດທີ່ຈະເຫັນສິ່ງມະຫັດສະຈັນຂອງຄວາມສີວິໄລຂອງມະນຸດບູຮານ.

You can send your enquiry via the form below.

ທົ່ງໄຫຫີນ