ຄໍາບັນຍາຍຂອງໂຮງແຮມ
ບ່ອນຈອດລົດແລະ Wi-Fi ແມ່ນຟຣີສະເຫມີ, ດັ່ງນັ້ນທ່ານສາມາດຢູ່ໃນການສໍາຜັດແລະມາແລະໄປຕາມທີ່ທ່ານຕ້ອງການ. ສະດວກສະບາຍຕັ້ງຢູ່ໃນສ່ວນTonphueng ຂອງ Tonphueng, ທີ່ດິນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານໃກ້ຊິດກັບສະຖານທີ່ດຶງດູດແລະທາງເລືອກການກິນອາຫານທີ່ຫນ້າສົນໃຈ. ຄຸນສົມບັດ 5 ດາວນີ້ແມ່ນເຕັມໄປດ້ວຍສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນເຮືອນເພື່ອປັບປຸງຄຸນນະພາບແລະຄວາມສຸກຂອງການພັກຂອງທ່ານ.