​ຂີ່​ເຮືອ​ຫາງ​ຍາວ ຕາມ​ລຳ​ນ້ຳ​ຊອງ

ເຮືອຈັກຫາງຍາວ ເປັນເຮືອທີ່ເຮັດດ້ວຍໄມ້ ທີ່ຕິດທ້າຍດ້ວຍເຄື່ອງຈັກ, ເຊີ່ງໃນເມື່ອກ່ອນປະຊາຊົນຊາວເມືອງວັງວຽງ ໄດ້ນຳໃຊ້ເຮືອ ເພື່ອເປັນພາຫານະຂົນສົ່ງ ແລະ ທຳມາຫາກິນທາງນ້ຳ ເພື່ອລ້ຽງຊີບ, ຕົກມາໃນໄລຍະປີ 2000 ເປັນຕົ້ນມາ ປະຊາຊົນ ຈຶ່ງໄດ້ຫັນການນຳໃຊ້ເຮືອເພື່ອຫາປາ ມາບໍລິການໃຫ້ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວ. ກິດຈະກຳ ນັ່ງເຮືອຈັກຫາງຍາວຊົມທຳມະຊາດ ຕາມລຳນໍ້າຊອງ ກໍ່ເປັນອີກກິດຈະກຳໜື່ງທີ່ກຸ່ມນັກທ່ອງທ່ຽວ ລະດັບອາວຸໂສ ມັກມາໃຊ້ບໍລິການ ເພື່ອທ່ຽວຊົມທຳມະຊາດ ທີ່ໄຊ້ເວລາ ໃນໄລຍະສັ້ນ ປະມານ 30- 40 ນາທີ, ເວລາທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດ ແມ່ນ ຕອນເຊົ້າ ແລະ ຕອນແລງ ຈະມີລົມເຢັນໆພັດຜ່ານ ເໝາະກັບບັນຍາກາດທຳມະຊາດສາຍນ້ຳຊອງ. ປະຈຸບັນ ໄດ້ມີການຈັດຕັ້ງເປັນກຸ່ມບໍລິການ, ມີເຮືອທັງໝົດ 114 ລຳ ໄວ້ຄອຍບໍລິການນັກທ່ອງທ່ຽວ, ໂດຍມີການຈັດແບ່ງຕາຕະລາງໝູນວຽນກັນໃນແຕ່ລະວັນ. ຄ່າບໍລິການແມ່ນຈະເກັບນຳນັກທ່ອງທ່ຽວຜູ້ລະ 40.000 ກີບ/ຄົນ/ຖ້ຽວ (ລໍາໜື່ງຂີ່ໄດ້ສອງທ່ານ).

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *